De aansluiting bij Tracimat gebeurt op vrijwillige basis. Het puin kan ook zonder aansluiting bij Tracimat bij de breker worden aangeboden. Dit puin zal echter enkel geaccepteerd kunnen worden als HMRP (hoogmilieurisico-profiel). Indien het de wens is om het puin als LMRP (laagmilieurisio-profiel) bij de vergunde breker aan te bieden, dan is een aansluiting als aannemer bij Tracimat wel een vereiste. Enkel aangesloten aannemers kunnen de nodige documenten (verwerkingstoelating en sloopattest) aanvragen.