Er geldt geen verplichting om als breker bij Tracimat aan te sluiten.

Een niet bij Tracimat aangesloten vergunde breker kan echter geen laagmilieurisico-profiel puin accepteren.

Tracimat kan geen verwerkingstoelating of sloopattest afleveren aan een breker die niet bij Tracimat is aangesloten. Dit impliceert dat de aannemer sloop- en afbraakwerken, geen verwerkingstoelating kan aanvragen voor afvoer naar een niet aangesloten breker en bijgevolg ook geen sloopattest kan verkrijgen , ook al beschikt hij over een conform sloopopvolgingsplan.