Een sloopopvolgingsplan dat bij Tracimat wordt ingediend ter conformverklaring dient te worden opgemaakt door een ‘Tracimat-deskundige’. Dit is een deskundige die bij Tracimat is aangesloten en bijgevolg voldoet aan bepaalde aansluitingsvoorwaarden die Tracimat vooropstelt, zoals het beschikken over voldoende ervaring.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 typen deskundigen: Tracimat-deskundige bouwwerken en infrastructuur vs Tracimat-deskundige infrastructuur. Een ‘Tracimat-deskundige infrastructuur’ is enkel bevoegd om infrastructuurwerken te inventariseren. Voor een ‘Tracimat-deskundige bouwwerken en infrastructuur’ zijn er geen beperkingen opgelegd welk type gebouwen of infrastructuur hij of zij mag inventariseren.