Het is niet vereist dat het sloopopvolgingsplan conform wordt verklaard door Tracimat, alvorens het bij de omgevingsvergunningsaanvraag wordt gevoegd. Het sloopopvolgingsplan dient wel te worden opgemaakt conform een standaardprocedure.