Strikt genomen is er een verplichting, daar in het VLAREMA is opgenomen dat een sloopopvolgingsplan dient te worden opgemaakt conform een standaardprocedure, waarin op zijn beurt is vermeld dat dit dient te gebeuren door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten deskundige.

In elk geval raadt Tracimat aan steeds beroep te doen op een Tracimat-deskundige. Enkel wanneer het sloopopvolgingsplan is opgemaakt door een dergelijke deskundige, kan Tracimat een verwerkingstoelating afleveren om het puin als LMRP bij de breker aan te bieden.