Er geldt geen verplichting om een sloopopvolgingsplan bij Tracimat in te dienen ter conformverklaring. Zonder conformverklaring op zak is het echter niet mogelijk om het steenachtig puin dat vrij komt bij de sloop- of afbraakwerken, als laagmilieurisico-profiel puin bij de breker af te leveren. Hiervoor heeft de sloper immers een verwerkingstoelating nodig, dewelke Tracimat enkel kan afleveren indien er een conformverklaard sloopopvolgingsplan beschikbaar is.