Tracimat is een sloopbeheerorganisatie. Ze reikt de nodige attesten uit in het kader van de selectieve sloop en renovatie van gebouwen en de opbraak van infrastructuurprojecten. Een van deze attesten is de zogenaamde verwerkingstoelating, waardoor de steenachtige afvalstromen als laagmilieurisico-profiel kunnen worden aangeboden bij de breker.

Tracimat gaat via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem na welke  afvalstoffen vrijkomen tijdens de sloop- en opbraakwerken en wat er mee gebeurt. Milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken en de verspreiding van de gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving worden op die manier beperkt. Hierdoor komen zuiverdere afvalstromen vrij bij de sloop- en opbraakwerken, die daardoor hergebruikt kunnen worden in hoogwaardige toepassingen.

De hoofdtaken van Tracimat zijn de volgende:

  • beoordelen van sloopopvolgingsplannen en uitreiken van conformiteitsverklaringen
  • afleveren van de nodige attesten in het kader van de selectieve sloop
  • organiseren van opleidingen
  • adviesverlening inzake sloop- en opbraakwerken

Tracimat maakt zelf geen sloopopvolgingsplannen op; hiervoor dient u zich te richten tot een van de bij Tracimat aangesloten deskundigen.