De te zetten stappen in de traceerbaarheidsprocedure zijn afhankelijk van de aard van het te slopen werk: infrastructuurwerken, vereenvoudigde procedure gebouwen (gebouwen met een bouwvolume ≤ 1000 m³ en de uitgebreide procedure gebouwen (gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³).

Ongeacht de procedure en ongeacht eventuele wettelijke verplichtingen mbt de opmaak van een sloopopvolgingsplan volgens Vlarema 4.3.3. start de traceerbaarheidsprocedure steeds met de opmaak van een sloopopvolgingsplan én de conformiteitsverklaring ervan door een sloopbeheerorganisatie.

De traceerbaarheidsprocedure is samengevat in een schema dat u op de website van Tracimat terugvindt (www.tracimat.be/over-ons) en wettelijk is vervat in de standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie.