Het sloopopvolgingsplan is een destructieve inventaris (geen louter visuele) en geeft een oplijsting van alle te verwachten afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de nog uit te voeren sloopwerkzaamheden. Hierbij worden ook aanbevelingen geformuleerd voor de selectieve sloop.

Per afvalstof worden de volgende gegevens opgenomen:

  • de benaming;
  • de bijbehorende EURAL-code, vermeld in bijlage 2.1;
  • de vermoedelijke hoeveelheid, uitgedrukt in hoeveelheid of gewicht;
  • de plaats in het gebouw of infrastructuurwerk waar de afvalstof voorkomt, alsook de verschijningsvorm ervan;

Een sloopopvolgingsplan dient worden opgemaakt in overeenstemming met de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.