Een verwerkingstoelating is een document, afgeleverd door Tracimat, dat attesteert dat het steenachtig materiaal, vermeld op de verwerkingstoelating, kan worden afgevoerd als puin met een laagmilieurisico-profiel. Met dit document kan de producent van gerecycleerde granulaten het puin als laagmilieurisico-profiel aanvaarden. Ook bij het mobiel breken van het puin op de werf is een verwerkingstoelating vereist om het puin als LMRP te verwerken.

Tracimat zal een verwerkingstoelating afleveren indien de traceerbaarheidsprocedure wordt nageleefd.