Wanneer er werken worden uitgevoerd aan gebouwen of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, dient de traceerbaarheidsprocedure te worden gevolgd om het puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP) te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden.

De eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure is de opmaak van een sloopopvolgingsplan, door een bij Tracimat aangesloten deskundige. Het is de bouwheer die hiervoor het initiatief neemt. In een volgende stap dient dit sloopopvolgingsplan ter conformverklaring worden overgemaakt aan Tracimat. Het conform verklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring voegt de bouwheer vervolgens toe aan de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten. De aannemer sloop- en afbraakwerken beschikt op dat moment over alle noodzakelijke informatie om de verdere traceerbaarheidsprocedure van Tracimat te volgen, met het uiteindelijke doel om het puin als LMRP bij de vergunde breker aan te bieden.