WIE IS TRACIMAT ?

In de zomer van 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Deze organisatie zal de selectieve sloop attesteren en een sloopattest afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en een traceringssysteem correct heeft doorlopen.

DOEL TRACIMAT

In het najaar van 2018 gaat een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht bij de puinbrekers. De verwerker zal bij acceptatie en verwerking een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Bij laagmilieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. De LMRP-puinstromen kunnen in een continu proces verwerkt worden en de controle op de milieuhygiënische kwaliteit kan beperkt worden tot enkele kritische parameters. De HMRP-stromen daarentegen dienen afzonderlijk behandeld te worden en de gerecycleerde granulaten moeten per 500 m³ uitgekeurd worden op de volledige parameterlijst van het Vlarema.

De afvalstromen die door de breker als LMRP puin aanvaard en aldus verwerkt mogen worden zijn vastgelegd in het Eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Onder andere puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken aangeleverd met een verwerkingstoelating van en erkende sloopbeheerorganisatie mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Tracimat zal als sloopbeheerorganisatie instaan voor het afleveren van de benodigde documenten voor afvoer en verwerking van puin als LMRP.


VOORDELEN TRACIMAT

Elke betrokken partij heeft er voordeel bij om via Tracimat te werken.


VOORDELEN VOOR DE BOUWHEER

 • Correcte meetstaat bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken prijs kan geven
 • Risico voor onverwachte kosten daalt dankzij een kwaliteitsvolle sloopinventaris
 • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden. Het verschil in kostprijs voor een particuliere woning kan oplopen tot 4.000 euro.
 • Garantie dat alle afvalstoffen op een legale wijze verwijderd worden
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie

VOORDELEN VOOR DE SLOPER

 • Kwaliteitsvolle sloopinventaris beschikbaar bij aanbesteding van de sloopwerken zodat hij met kennis van zaken prijs kan geven
 • Minder kans op deloyale concurrentie
 • Minder discussies over onvoorziene werken
 • Zuiverdere materiaalstromen en bijgevolg lagere verwerkingskosten
 • Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging

VOORDELEN VOOR DE BREKER

 • Kwaliteit van het aangevoerde puin verbetert waardoor het risico op niet conforme granulaten daalt
 • Vertrouwen in de kwaliteit van de granulaten zal toenemen
 • Verhoogde kwaliteit als opstap naar meer hoogwaardige toepassingen