23 aug 2021

VLAREMA 8 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad - Sloopopvolging verplicht vanaf zomer 2022

Traceerbaarheidssysteem van Tracimat VZW cruciaal voor hoogwaardige recyclage/hergebruik

Onlangs keurde de Vlaamse regering de wijzigingen van Vlarema 8 definitief goed. Daarmee wordt de tracering van sloopmaterialen een integraal onderdeel van de sloopopvolgingsprocedure. Concreet betekent dit dat voor sloopwerven waarvoor de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, het sloopbedrijf het traceerbaarheidssysteem voor sloopmaterialen dient te volgen (Vlarema art. 4.3.3.). Deze verplichte sloopopvolging (art. 49 en art. 51 van de Vlarema 8 wijziging) zal gelden voor alle sloopwerven binnen dit toepassingsgebied waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2022 wordt ingediend.

Ook wordt het persoonscertificaat ‘Asbestdeskundige Inventarisatie’ ingevoerd voor deskundigen die sloopopvolgingsplannen of controleverslagen willen opmaken binnen het kader van de sloopopvolgingsprocedure.

  Wat betekent deze publicatie voor aannemers?

  • Een conform verklaard sloopopvolgingsplan zal worden opgenomen in de prijsvraag en de contractuele documenten
  • De start der werken dient te worden gemeld door de aannemer bij de sloopbeheerorganisatie
  • Een verwerkingstoelating moet worden aangevraagd voor het puin dat naar de producent voor gerecycleerde granulaten (breker) wordt afgevoerd. Deze verwerkingstoelating attesteert de selectieve inzameling van de puinfractie
  • Voor de puinfractie waarvoor een verwerkingstoelating werd afgegeven en dat verwerkt werd bij de producent voor gerecycleerde granulaten conform het eenheidsreglement, moet een sloopattest worden aangevraagd

  Met deze beslissing bevestigt de Vlaamse regering dat een kwaliteitsvol sloopopvolgingsplan, een traceerbaarheidssysteem en een goede opvolging van de sloopwerken essentiële voorwaarden zijn voor hoogwaardige recyclage en hergebruik van grondstoffen en materialen. Tracimat vzw beschouwt dit ook als een waardering van haar inspanningen om de circulaire economie in de bouw naar de praktijk te vertalen.

  Meer info: