Over ons

Tracimat gaat via een traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken worden hierdoor sterk gereduceerd, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen (zoals o.a. asbest) naar de omgeving wordt vermeden en er komen zuivere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken. Daarnaast wordt een databank opgebouwd die een basis vormt voor de verdere ontwikkeling van urban mining.

Onze hoofdactiviteiten zijn

  • beoordelen van het sloopopvolgingsplan en afleveren van de conformiteitsverklaring
  • afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest
  • opleidingen en adviesverlening

Met ons digitaal platform garanderen we daarnaast een veilige en vlotte dossierbehandeling.