AANSLUITEN

Wie beroep wenst te doen op onze diensten kan zich aansluiten bij Tracimat vzw.

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden. De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst aan te sluiten.

AANSLUITINGSVOORWAARDEN

Afhankelijk of u wenst aan te sluiten als aannemer, deskundige, producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement (breker) of als bouwheer/opdrachtgever impliceert een aansluiting bij Tracimat vzw dat u zich akkoord verklaart met de documenten van toepassing.

Door zich aan te sluiten verklaart u zich akkoord met:

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
ONZE TARIEVEN

Vragen over onze tarieven of over één van onze samenwerkingsformules? Contacteer ons gerust.

Als aannemer impliceert een aansluiting bovendien dat u zich akkoord verklaart met:

KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR DE WERF

Als deskundige impliceert een aansluiting dat u bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan en controleverslag de bepalingen van het Vlarema en de bepalingen van de van toepassing zijnde standaardprocedure van de OVAM zal naleven.

Als aannemer impliceert een aansluiting dat u bij de uitvoering van de sloop- en afbraakwerken de bepalingen van het Vlarema en de bepalingen van de van toepassing zijnde standaardprocedure traceerbaarheid van sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie van de OVAM zal naleven.

Als breker impliceert een aansluiting dat u bij acceptatie van puin voor verwerking tot gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement de bepalingen van het Vlarema, de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten, en de bepalingen van de van toepassing zijnde standaardprocedure traceerbaarheid van sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie van de OVAM zal naleven.

Als bouwheer / opdrachtgever heeft u bij aansluiting toegang tot alle dossiers waarvoor u als bouwheer / opdrachtgever staat opgegeven. Aansluiting als bouwheer is gratis.