WIE IS TRACIMAT ?

Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie en een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Tracimat attesteert het selectieve sloopproces en gaat via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

Onze hoofdactiviteiten zijn

 • beoordelen van het sloopopvolgingsplan en afleveren van de conformiteitsverklaring
 • afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest
 • opleidingen en adviesverlening

Met ons digitaal platform garanderen we daarnaast een veilige en vlotte dossierbehandeling.

WAAROM TRACIMAT?

Tracimat vzw werd in het leven geroepen met de intentie om de kwaliteit van de steenachtige fractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerken te verbeteren en op die manier betere garanties te geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.

Eind augustus 2018 is in dat kader een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht gegaan bij de producenten van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement (brekers). De breker zal bij acceptatie en verwerking een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Bij laagmilieurisico puin is de herkomst van het puin gewaarborgd en is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Er wordt verwacht dat het verschil in verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen aanleiding zal geven tot een substantieel prijsverschil bij de acceptatie van HMRP-stromen ten opzichte van de acceptatie van LMRP-stromen.

De afvalstromen die door de breker als LMRP puin aanvaard en aldus op een efficiëntere wijze en bijgevolg goedkoper dan HMRP puin verwerkt mogen worden, zijn vastgelegd in het Eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Tracimat zal als sloopbeheerorganisatie onder andere instaan voor het afleveren van deze benodigde documenten voor afvoer van puin naar en verwerking ervan als LMRP bij de breker, indien de verschillende stappen van haar ketenzorgsysteem correct zijn doorlopen.

VOORDELEN TRACIMAT

Elke partij betrokken bij de keten van sloop- en afbraakwerken heeft er een voordeel bij om via Tracimat te werken.

VOORDELEN VOOR DE BOUWHEER

 • Kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken prijs kan geven
 • Risico voor onverwachte kosten daalt dankzij een kwaliteitsvolle sloopinventaris
 • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden.
 • Garantie dat alle afvalstoffen op een legale wijze verwijderd worden
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie verder vorm geeft

VOORDELEN VOOR DE SLOPER

 • Kwaliteitsvolle sloopinventaris beschikbaar bij aanbesteding van de sloopwerken zodat hij met kennis van zaken prijs kan geven
 • Minder kans op deloyale concurrentie
 • Minder discussies over onvoorziene werken
 • Zuiverdere materiaalstromen en bijgevolg lagere verwerkingskosten
 • Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging

VOORDELEN VOOR DE BREKER

 • Kwaliteit van het aangevoerde puin verbetert waardoor het risico op niet conforme granulaten daalt
 • Vertrouwen in de kwaliteit van de granulaten zal toenemen
 • Verhoogde kwaliteit als opstap naar meer hoogwaardige toepassingen

ONZE PARTNERS