Loading...
/NIEUWS

NIEUWS

Vernieuwde templates: vereenvoudigde/uitgebreide procedure gebouwen & procedure infrastructuurwerken

15-10-2020|

Tracimat voerde onlangs een grondige evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Op basis van onze ervaringen met meer dan 3300 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen, hebben wij onze templates voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan geactualiseerd en dit voor de vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Template destructieve asbestinventaris – sloopopvolging (i.k.v. overgangsperiode)

15-10-2020|

Sinds augustus 2020 is de afzonderlijke template voor de opmaak van een “Destructieve Asbestinventaris – Sloopopvolging” beschikbaar op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan.

Werkwijze actualisatie van conformverklaringen

15-10-2020|

De conformverklaring afgeleverd door Tracimat blijft twee jaar geldig. Wanneer de sloopwerken starten na het verstrijken van de geldigheidsdatum, dient het sloopopvolgingsplan geactualiseerd te worden. Tracimat kan de conformverklaring vervolgens met 2 jaar verlengen. Wat dient u te doen om een geactualiseerde conformverklaring te verkrijgen?

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken

15-10-2020|

Pleisterwerk als storende stof /// PUR in spouwmuren

Organisatie en planning controlebezoeken

15-10-2020|

Het controlebezoek is verplicht voor die sloopwerven die vallen onder de categorie “uitgebreide procedure gebouwen”. De “uitgebreide procedure bouwwerken” dient gevolgd te worden voor te slopen gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³. Het controlebezoek wordt uitgevoerd door een Tracimat deskundige ‘gebouwen- en infrastructuur’ tijdens of vlak na de asbestverwijdering, voorafgaand aan de verdere structurele sloop.

Nieuwe checklist controlebezoek

15-10-2020|

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar op onze website. Dankzij jullie waardevolle feedback en suggesties heeft Tracimat haar checklist geactualiseerd.

De overgangsperiode is verlengd

02-01-2020|

De overgangsperiode die zou aflopen op 31/12/2019 wordt verlengd met een periode van 2 jaar. Deze overgangsmaatregel houdt in dat een verwerkingstoelating kan worden aangevraagd op basis van een destructieve asbestinventaris.

Gewijzigde standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

14-10-2019|

Recent werd de standaardprocedure rond de traceerbaarheid voor sloopmateriaal gewijzigd. U vindt de volledige versie terug op onze website. Tracimat lijst alvast de belangrijkste wijzigen voor u op.

Gewijzigde standaardprocedures opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag

14-10-2019|

Op basis van de ervaring van de intussen meer dan 2000 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen werd de standaardprocedure voor opmaak van sloopopvolgingsplan en controleverslag aangepast. Deze aanpassing is gebeurd in nauw overleg met de sector. Tracimat lijst de belangrijkste wijzigingen voor u op.

Schade aan het milieu of schade door asbest, een nachtmerrie voor elk bedrijf

14-10-2019|

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Golfplaten en dakleien zijn natuurlijk het meest gekend, maar ook in afvoergoten, mastiek, muur- en vloerbekleding, isolatie, marmerimitatie, tegellijm, enz. kan asbest aanwezig zijn. Laat u daarom als bouwbedrijf verzekeren tegen de mogelijke schade aan het milieu of schade door asbest.

Seminarie “Predemolition audit for circular economy” op 19 november 2019 in de kantoren van de Confederatie Bouw in Brussel.

07-10-2019|

Het Europese PARADE project - Best practices for Predemolition Audits ensuring high quality Raw materials –heeft als doel het beheer van bouw- en sloopafval te verbeteren, onnodig afval te voorkomen en duurzaam hergebruik en recyclage te maximaliseren. In dit kader wordt een internationaal seminarie georganiseerd “Predemolition audit for circular economy” in de kantoren van de Confederatie Bouw. Deze zal doorgaan op 19 november 2019, te Brussel.

Extra datum – opleiding controlebezoek/verslag

20-08-2019|

Op 27 september organiseert Tracimat in samenwerking met ORI een extra sessie ivm het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag. Deze bijkomende sessie is gericht naar de deskundigen die de opleiding in juni niet hebben kunnen bijwonen. Deze opleiding is verplicht voor alle Tracimat deskundigen Bouwwerken/infrastructuur