Loading...
/NIEUWS

NIEUWS

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 3)

25-03-2021|

Aandacht [...]

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 2)

25-03-2021|

Aandacht [...]

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 1)

25-03-2021|

Een duidelijke en volledige omschrijving van de scope van de werken is van groot belang voor zowel de opdrachtgever, deskundige, aannemer en Tracimat VZW met het oog op het vlot en correct doorlopen van de volledige traceerbaarheids- procedure voor een sloop- en/of renovatieproject. Voor de beschrijving van de reikwijdte van een project verwijzen we in eerste instantie graag naar de templates op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan, meer specifiek naar rubriek 2.1 – “Beschrijving van het project”.

Uniforme materialenlijst voor alle procedures en toevoeging nieuwe materialen

25-03-2021|

Tracimat voerde afgelopen najaar een evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Om een verdere standaardisatie van de sloopopvolgingsplannen te verwezenlijken, hebben wij ervoor gekozen om beide lijsten samen te voegen en vanaf heden één uniforme materialenlijst te hanteren voor alle procedures, d.w.z. vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Verklaring tijdelijke opslag (Niet-steenachtige fractie)

25-02-2021|

Verklaring [...]

Aandachtspunten bij uitvoeren sloopwerken

25-02-2021|

Aandachtsp [...]

Vernieuwde templates: vereenvoudigde/uitgebreide procedure gebouwen & procedure infrastructuurwerken

15-10-2020|

Tracimat voerde onlangs een grondige evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Op basis van onze ervaringen met meer dan 3300 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen, hebben wij onze templates voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan geactualiseerd en dit voor de vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Template destructieve asbestinventaris – sloopopvolging (i.k.v. overgangsperiode)

15-10-2020|

Sinds augustus 2020 is de afzonderlijke template voor de opmaak van een “Destructieve Asbestinventaris – Sloopopvolging” beschikbaar op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan.

Werkwijze actualisatie van conformverklaringen

15-10-2020|

De conformverklaring afgeleverd door Tracimat blijft twee jaar geldig. Wanneer de sloopwerken starten na het verstrijken van de geldigheidsdatum, dient het sloopopvolgingsplan geactualiseerd te worden. Tracimat kan de conformverklaring vervolgens met 2 jaar verlengen. Wat dient u te doen om een geactualiseerde conformverklaring te verkrijgen?

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken

15-10-2020|

Pleisterwerk als storende stof /// PUR in spouwmuren

Organisatie en planning controlebezoeken

15-10-2020|

Het controlebezoek is verplicht voor die sloopwerven die vallen onder de categorie “uitgebreide procedure gebouwen”. De “uitgebreide procedure bouwwerken” dient gevolgd te worden voor te slopen gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³. Het controlebezoek wordt uitgevoerd door een Tracimat deskundige ‘gebouwen- en infrastructuur’ tijdens of vlak na de asbestverwijdering, voorafgaand aan de verdere structurele sloop.

Nieuwe checklist controlebezoek

15-10-2020|

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar op onze website. Dankzij jullie waardevolle feedback en suggesties heeft Tracimat haar checklist geactualiseerd.