Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als bouwheer/architect zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Traceerbaarheidsprocedure:

  • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken een prijs kan geven
  • De risico’s op onverwachte kosten daalt aangezien het sloopopvolgingsplan een duidelijk overzicht van de aanwezige materialen met bijhorende verwijderingsadviezen geeft.
  • De steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) door een vergunde inrichting (breker) verwerkt worden
  • Garantie dat alle materialen op een legale manier verwijderd worden
  • Minder risico op verspreiding van gevaarlijke stoffen naar de omgeving
  • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie versterkt