Wat is een verwerkingstoelating (VWT)?

Wanneer u als sloper een partij steenpuin wenst af te voeren naar een vergunde inrichting (breker) voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, of wanneer u een partij steenpuin ter plaatse op de werf wenst te verwerken tot gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, dan dient u als sloper voorafgaandelijk aan de afvoer of verwerking ter plaatse een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Dit document geeft u de toelating om de steenachtige afvalstromen als laag milieurisicoprofiel puin (LMRP puin) naar een vergunde inrichting af te voeren voor verwerking. 

Deze verwerkingstoelating is enkel geldig voor de afvoer naar / verwerking ter plaatse door de opgegeven vergunde breeklocatie. Indien u naar meerdere breeklocaties wenst af te voeren, dient u per bestemmeling een verwerkingstoelating aan te vragen Een verwerkingstoelating dient via ons digitaal portaal te worden aangevraagd. Voor meer info verwijzen we naar de FAQ 'Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?'