15 okt 2020

Nieuwe checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar op onze website. Dankzij jullie waardevolle feedback en suggesties heeft Tracimat haar checklist geactualiseerd.

Deze checklist dient als leidraad voor de Tracimat deskundige tijdens de uitvoering van het controlebezoek. Ze helpt de deskundige bij de beoordeling van de correcte verwijdering van de gevaarlijke en storende stoffen die de recyclage van de sloopmaterialen kunnen belemmeren.

In de nieuwe versie worden er bvb. een aantal typevragen geformuleerd die de deskundige helpen bij zijn beoordeling. Ook wordt er meer aandacht besteed aan meerfasige werven (plan van aanpak).

De nieuwe checklist vindt u op onze website onder Vakinformatie – Controlebezoek en -verslag.