24 aug 2021

Sloopopvolgingsplan voor bruggen en tunnels

De opmaak van een sloopopvolgingsplan voor de afbraak/renovatie van een brug of tunnel vergt een aangepaste aanpak. We zetten de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.

Wie kan het SOP opmaken?

Een sloopopvolgingsplan voor een brug of tunnel kan zowel door een Deskundige infrastructuur als een Deskundige bouwwerken en infrastructuur opgemaakt worden. Omwille van de specificiteit van deze kunstwerken dient de aangestelde deskundige over de nodige kennis te beschikken m.b.t. asbest, materialen, coatings en verven die worden/werden gebruikt in deze kunstwerken.

Welke procedure?

Een SOP voor bruggen en tunnels kan worden ingediend onder 2 verschillende procedures, afhankelijk van de situatie:

  • Procedure infrastructuur: indien de brug of tunnel deel uitmaakt van een infrastructuurwerf die ook nog wegenis, rioleringen enz.… omvat;
  • Uitgebreide procedure gebouwen: indien het om een alleenstaande brug of tunnel gaat (zonder bijkomende infrastructuurwerken)

Controlebezoek verplicht?

Indien er asbesthoudende coatings of verven werden vastgesteld tijdens de inventarisatie, kan Tracimat of de deskundige een controlebezoek opleggen.