7 okt 2021

Einde overgangsperiode voor een destructieve asbestinventaris op 31/12/2021

De overgangsperiode waarbij een aannemer een verwerkingstoelating (VWT) kan aanvragen op basis van een conform verklaarde destructieve asbestinventaris (DAI) loopt af op 31/12/2021. In aanloop hiervan lichten we de belangrijkste gevolgen voor u als deskundige toe.

Concreet gaat het om sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken van gebouwen waarvoor bij de omgevingsvergunningsaanvraag volgens VLAREMA artikel 4.3.3. geen sloopopvolgingsplan dient te worden opgemaakt en toegevoegd, zijnde:

 • Eengezinswoningen
 • Niet-residentiële gebouwen (NRES) met een bouwvolume van minder dan 1000 m³
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen (RES) met een bouwvolume van minder dan 5000 m³
 • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken aan gebouwen

Rekening houdend met de beoordelingstermijn van Tracimat vzw voor het afleveren van een conformverklaring, betekent dit voor bovenstaande type werven dat een conformverklaring o.b.v. een destructieve asbestinventaris aangevraagd kan worden indien:

 • Het dossier vóór 1/12/2021 bij Tracimat vzw wordt ingediend
 • Het dossier nog in 2021 in uitvoering gaat

Indien het dossier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dient voor deze werven de vereenvoudigde procedure (voor gebouwen < 1000 m³) of de uitgebreide procedure (voor gebouwen > 1000 m³) gevolgd te worden (zie onderstaande tabel).

Situatie gebouwendossiers vanaf 1/01/2022:

Vanaf 1/01/2022 wordt voor gebouwendossiers volgend onderscheid gemaakt, ongeacht het type gebouw (residentieel (RES) of niet-residentieel (NRES)):

 • Gebouwen < 1000 m³ --> Vereenvoudigde procedure
 • Gebouwen > 1000 m³ --> Uitgebreide procedure

Voor kleine werven met een bouwvolume < 1000 m³ dient de “Vereenvoudigde procedure gebouwen” gevolgd te worden waarbij minimaal het volgende gevraagd wordt:

 • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid steenachtige materialen
 • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid gevaarlijke materialen inclusief asbestverdachte en -houdende materialen
 • Checklist storende stoffen (niet-gevaarlijk en niet-steenachtig)

Voor werven met een bouwvolume > 1000 m³ dient de “Uitgebreide procedure gebouwen” gevolgd te worden.

We verwijzen hierbij ook graag naar de templates voor de opmaak van een SOP:

Opgelet - Aanpak reeds conformverklaarde DAI's

Een reeds conform verklaarde destructieve asbestinventaris volstaat voor het verkrijgen van een verwerkingstoelating (VWT) indien het dossier effectief in 2021 in uitvoering gaat én de eerste VWT door de aannemer ten laatste aangevraagd wordt voor 31/12/2021. Indien het conform verklaard dossier pas na 31/12/2021 in uitvoering gaat of als de eerste VWT pas na 31/12/2021 wordt aangevraagd, dan dient de regelgeving zonder overgangsbepaling gevolgd te worden (zie schema hierboven). Dit betekent dat reeds conform verklaarde destructieve asbestinventarissen die pas in 2022 in uitvoering gaan, moeten aangevuld worden zodat deze voldoen aan de correcte procedure (vereenvoudigde of uitgebreide procedure gebouwen).