18 nov 2021

Einde overgangsperiode voor een destructieve asbestinventaris op 31/12/2021

De overgangsperiode waarbij een aannemer een verwerkingstoelating (VWT) kan aanvragen op basis van een conform verklaarde destructieve asbestinventaris (DAI) loopt af op 31/12/2021. In aanloop hiervan lichten we de belangrijkste gevolgen voor u als deskundige of aannemer toe.

Concreet gaat het om sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken van gebouwen waarvoor bij de omgevingsvergunningsaanvraag volgens VLAREMA artikel 4.3.3. geen sloopopvolgingsplan dient te worden opgemaakt en toegevoegd, zijnde:

 • Eengezinswoningen
 • Niet-residentiële gebouwen (NRES) met een bouwvolume < 1000 m³
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen (RES) met een bouwvolume < 5000 m³
 • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken aan gebouwen

Wat betekent dit voor u als deskundige:

Rekening houdend met de beoordelingstermijn van Tracimat vzw voor het afleveren van een conformverklaring, betekent dit voor bovenstaande type werven dat een conformverklaring o.b.v. een destructieve asbestinventaris aangevraagd kan worden indien:

 • Het dossier vóór 1/12/2021 bij Tracimat vzw wordt ingediend
 • Het dossier nog in 2021 in uitvoering gaat

Indien het dossier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dient voor deze werven de vereenvoudigde procedure (voor gebouwen < 1000 m³) of de uitgebreide procedure (voor gebouwen > 1000 m³) gevolgd te worden (zie onderstaande tabel).

Wat betekent dit voor u als aannemer:

Dit betekent dat voor bovengenoemde type werven een verwerkingstoelating o.b.v. een conform verklaarde DAI aangevraagd kan worden indien:

 • De verwerkingstoelating ten laatste op 31/12/2021 aangevraagd wordt

Indien de VWT o.b.v. een conform verklaarde destructieve asbestinventaris ná 31/12/2021 wordt aangevraagd, zal Tracimat vzw geen VWT i.k.v. de overgangsperiode meer afleveren. Vanaf 1/01/2022 kunt u enkel nog verwerkingstoelatingen via de “Uitgebreide procedure gebouwen” of “Vereenvoudigde procedure gebouwen” aanvragen.

  AANDACHTSPUNT - Aanpak reeds conformverklaarde DAI's

  Een reeds conform verklaarde DAI volstaat voor het verkrijgen van een verwerkingstoelating (VWT) indien het dossier effectief in 2021 in uitvoering gaat én de VWT door de aannemer ten laatste aangevraagd wordt op 31/12/2021. Indien het conform verklaard dossier na 31/12/2021 in uitvoering gaat of als een VWT pas na 31/12/2021 wordt aangevraagd, dan dient de regelgeving zonder overgangsbepaling gevolgd te worden (zie tabel). Dit betekent dat reeds conform verklaarde DAI's die pas in 2022 in uitvoering gaan, moeten aangevuld worden zodat deze voldoen aan de correcte procedure (vereenvoudigde of uitgebreide procedure gebouwen).

  Situatie gebouwendossiers vanaf 1/01/2022:

  Vanaf 1/01/2022 wordt voor gebouwendossiers onderstaand onderscheid gemaakt, ongeacht het type gebouw (residentieel (RES) of niet-residentieel (NRES)):

  Voor werven met een bouwvolume < 1000 m³ dient de “Vereenvoudigde procedure gebouwen” gevolgd te worden waarbij minimaal het volgende gevraagd wordt:

  • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid steenachtige materialen
  • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid gevaarlijke materialen inclusief asbestverdachte en -houdende materialen
  • Checklist storende stoffen (niet-gevaarlijk en niet-steenachtig)

  Voor werven met een bouwvolume > 1000 m³ dient de “Uitgebreide procedure gebouwen” gevolgd te worden.

  We verwijzen hierbij ook graag naar de templates voor de opmaak van een SOP: